Pravni savjeti

Određena pitanja i situacije mogu ulaziti u područje prava, pa u svim takvim slučajevima gdje postoji potreba za pravnim savjetima i bilo kojom vrstom pravne pomoći, surađujemo s odvjetničkim uredom

  • Ugovori o radu - sporazumi o prestanku ugovora o radu, pisani otkazi ugovora o radu, pravilnici o radu, zahtjev za zaštitu prava, očitovanje na radnikove zahtjeve za zaštitu prava.
  • Ostali ugovori - ugovori o kupoprodaji nekretnina i pokretnina, ugovori o darovanju pokretnina i nekretnina, ugovori o poslovnoj suradnji, ugovori iz područja autorskog prava, ugovori o licenciji (intelektualno vlasništvo), dokumentacija potrebna za osnivanje novog trgovačkog društva, dokumentacija potrebna radi provedbe promjena u trgovačkom društvu itd.
  • Svi ostali pravni savjeti za situacije koje se pojave u redovnom poslovanju poduzetnika (obrtnika ili trgovačkih društava).