Usluge računovodstvenog ureda

 • Vođenje poslovnih knjiga za:
  • mala i srednja poduzeća
  • obrte i samostalna zanimanja
  • neprofitne udruge
 • Obračun plaća
 • Obračun PDV-a
 • Izrada statističkih izvještaja i poreznih prijava (godišnjih i periodičnih)
 • Korespodencija sa FINA-om i poreznom upravom
  • dostava mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja
  • komunikacija po drugima pitanjima
 • Prijave i odjave radnika na mirovinsko i zdravstveno